Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 35
W jaki sposób masaż klasyczny wpływa na zjawiska fizjologiczne skóry?