LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 8
Do pojemnika oznaczonego kolorem żółtym nie wolno wyrzucać

A.
B.
C.
D.