LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 28
Kompostowanie w warunkach naturalnych prowadzone jest

A.
B.
C.
D.