LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 18
Czynnikiem warunkującym właściwy przebieg procesu kompostowania jest

A.
B.
C.
D.