LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 11
Usuwanie CO2 z wody podziemnej odbywa się w procesie

A.
B.
C.
D.