LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 24
Który ruch cieczy zapewnia prawidłowe wymieszanie reagentów w mieszalnikach?

A.
B.
C.
D.