LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 31
W przeróbce osadów ściekowych w procesie oczyszczania ścieków bytowych i przemysłowych nie stosuje się procesu

A.
B.
C.
D.