LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 3
Naturalnym źródłem emisji do atmosfery metanu - jednego z gazów cieplarnianych, są

A.
B.
C.
D.