LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 16
Na podstawie zamieszczonego fragmentu załącznika określ kod odpadu z tworzywa sztucznego stanowiącego pozostałość po oleju silnikowym.
A.
B.
C.
D.