LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 38
Do usuwania dioksyn i substancji organicznych z gazów odlotowych w spalarni odpadów stosuje się

A.
B.
C.
D.