LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 2
Uciążliwy hałas komunikacyjny w gęsto zabudowanych centrach dużych miast zwiększy się, gdy

A.
B.
C.
D.