Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 16
Do opracowania blizn powierzchownych skóry szczególnie skuteczna jest technika