LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 34
Warunkiem zagospodarowania przyrodniczego osadów ściekowych do nawożenia gleb, roślin oraz rekultywacji gleb zdegradowanych jest poddanie ich procesowi

A.
B.
C.
D.