LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 34
Które z podanych odpadów są dobrze posortowane i mogą trafić do wspólnego pojemnika przeznaczonego na odpady zbierane selektywnie?

A.
B.
C.
D.