LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 21
Hałas o natężeniu 55 dB według informacji zawartych w tabeli powoduje
A.
B.
C.
D.