LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 26
Która metoda ochrony przed hałasem polega na zastosowaniu w zakładzie produkcyjnym nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz narzędzi generujących niski poziom hałasu?

A.
B.
C.
D.