LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 32
Natężenie hałasu przed zainstalowaniem ekranu wyciszającego wynosiło 150 dB, a po jego zainstalowaniu zmniejszyło się do 66 dB. Ile wynosi skuteczność ekranu wyciszającego?
A.
B.
C.
D.