Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 3
Jednym z bezwzględnych przeciwwskazań do zastosowania techniki oklepywania jest występowanie u pacjenta