Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 12
Jednym z bezwzględnych przeciwwskazań do zastosowania techniki oklepywania jest występowanie u pacjenta