LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 7
Wykres słupkowy przedstawia wyniki pomiaru natężenia hałasu przy ruchliwej ulicy w miejscowości X. W których godzinach został przekroczony poziom hałasu w ciągu dnia, jeżeli dopuszczalny poziom hałasu mierzony w porze dnia wynosi 65 dB, a w ciągu nocy 55 dB?
A.
B.
C.
D.