LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 38
Odpady związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz przeprowadzaniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny są zaliczane do odpadów

A.
B.
C.
D.