LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 19
Które odpady nie należą do biodegradowalnych?

A.
B.
C.
D.