LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 1
Do żółtych pojemników na tworzywa sztuczne i metale nie powinno się wrzucać

A.
B.
C.
D.