LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 27
Gnojowica z przemysłowej hodowli bydła i trzody chlewnej nadaje się do

A.
B.
C.
D.