LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 24
Do rozgarniania, rozdrabniania i zagęszczania podłoża składowiska odpadów służy

A.
B.
C.
D.