Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 30
Który rodzaj masażu jest zalecany do usuwania obrzęków kończyn dolnych?