LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 28
W celu prawidłowego przebiegu wszystkich etapów procesu kompostowania niezbędny czas kompostowania odpadów w pryzmach statycznych z naturalnym napowietrzaniem powinien wynosić

A.
B.
C.
D.