LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 38
Odpady górnicze o wysokiej zawartości skał ilastych są stosowane jako komponent lub surowiec podstawowy do produkcji

A.
B.
C.
D.