LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 6
Ile wynosi objętość humusu potrzebna do rekultywacji terenu o powierzchni 1,5 ha i grubości warstwy humusu 25 cm?

A.
B.
C.
D.