Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 44
Przeciwwskazaniem do wykonania masażu segmentarnego są