Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 37
Przeciwwskazaniem do wykonania masażu segmentarnego są