Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 18
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do masażu izometrycznego jest