Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 3
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do masażu izometrycznego jest