Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 5
W porażeniu VII nerwu czaszkowego w początkowym okresie leczenia należy stosować masaż