Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 11
Określ na podstawie karty zabiegowej, jaki rodzaj ćwiczeń powinno się zaproponować pacjentowi do samodzielnego wykonywania w domu, w ramach gimnastyki leczniczej.