Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 30
Jakie techniki masażu powinno się zastosować w leczeniu pani Jolanty Kwiatkowskiej, zgodnie z załączoną kartą zabiegową?