Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 23
W drenażu limfatycznym kończyny górnej należy kolejno wykonać: