Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 16
W masażu segmentarnym chwyty diagnostyczne należy wykonać