LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU62 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 29
Przeciwwskazaniem do zabiegu presoterapii jest

A.
B.
C.
D.