LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU62 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 22
Uczulenie na światło słoneczne jest przeciwwskazaniem do wykonania

A.
B.
C.
D.