Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 3
Jakie skutki dla pacjenta może przynieść zastosowanie u niego serii zabiegów masażu segmentarnego?