LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU62 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 2
Klientce z zespołem stopy cukrzycowej leczącej się w poradni diabetologicznej należy zalecić w pielęgnacji domowej

A.
B.
C.
D.