Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 36
Kresa diagnostyczna Dicke pozwala na