Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 40
Kresa diagnostyczna Dicke pozwala na