Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 10
Które z wymienionych chwytów są chwytami leczniczymi w masażu segmentarnym?