Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 23
Który z wymienionych chwytów należy zastosować do usunięcia zmian łącznotkankowych?