Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 48
Przedstawiony znak ostrzega o strefie, w której działają promienie