Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 6
Pacjenci ze zmianami chorobowymi w sercu nie powinni być intensywnie masowani pomiędzy przyśrodkowym brzegiem lewej łopatki a kręgosłupem w segmentach Th2 - Th3 ze względu na możliwość wystąpienia