Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 32
Przy opracowaniu mięśnia nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego, zwłaszcza w okolicy wyrostka barkowego, mogą wystąpić