Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 18
Przy opracowaniu mięśnia nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego, zwłaszcza w okolicy wyrostka barkowego, mogą wystąpić