Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 1
Który ze środków ochrony indywidualnej powinien zastosować masażysta podczas wykonywania ręcznego masażu podwodnego?