Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 25
Do którego odcinka jelita uchodzi przewód trzustkowy?