Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 7
Sprężyste odkształcanie mięśni twarzy przez ugniatanie spowoduje