Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 49
W jaki sposób można zwiększyć siłę i masę mięśniową kończyn górnych u kajakarza?