LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 23
Dla pacjenta z nadciśnieniem tętniczym uciążliwym problemem może być

A.
B.
C.
D.